No370安妮Tess写真套图48P安妮Tess秀人网

No370安妮Tess写真套图48P安妮Tess秀人网

故用败毒散、羌活防风汤辛温散表,不宜骤用苦寒。 发热不渴,知心下有水气,故以小青龙汤。

雪按:此刘茝庭说也。少阴病二三日咽痛者,可与甘草汤。

夏秋中暑,多汗身疼,脉反虚而口渴,人参白虎汤。此以表气虚,不能卫外而痛,故用建中汤加黄。

此药具七情、六欲、四气,无使五脏偏胜,及不动于营卫。三之气,少阳相火用事,土旺克水,补肾泻脾。

滞而为喘嗽,渍而为呕吐,渗而为泄泻,溢而为浮肿。此药膏粱之家,肥甘大过,以致大便结燥,尤宜服之。

厥阴干呕,吐涎沫,恶寒,故以此方主治。例如太阴病手足自温,当发身黄者,少阴病但厥无汗,少阴病心中烦不得卧者,少阴病下利咽痛心烦者,少阴病下利六七日心烦不得眠者,少阴病自利清水心下必痛者,厥阴病下利脉数而渴者,厥阴下利脉数有微热者,厥阴下利欲饮水者,厥阴呕而发热下利谵语者,凡此乃是阴经之热病,多用承气汤主治者。

Leave a Reply